VAN WENS NAAR UITVOERBAAR ONTWERP

Samen inventariseren we wat de wensen, eisen en toekomstplannen zijn voor de netwerkomgeving. Het doel van Hirschmann Network Solutions is een passend ontwerp te maken binnen de kaders die u stelt. Voor de uitwerking van het ontwerp inventariseren we wat de huidige en gewenste criteria zijn.

  • Bestaande hardware

  • Fabricaat keuze

  • Apparatuur specificaties

  • Investering

  • Randvoorwaarden

Aanvullend kan gekozen worden om een site survey uit te laten voeren. De engineers van Hirschmann Multimedia vertalen de wensen en eisen voor de netwerkomgeving naar een uitvoerbaar ontwerp. Efficiency, duurzaamheid, risicobeperking en veiligheid staan hierbij voorop. In het ontwerp laten we in detail zien hoe de netwerkoplossing is opgebouwd.

Events