VEILIGHEIDSISSUES BIJ HET MODERNISEREN VAN EEN WATERNET

Veiligheid is een belangrijk aandachtspunt bij de besturing van bruggen en sluizen. Hirschmann Network Solutions heeft in diverse provincies de digitale infrastructuur van het waternet geoptimaliseerd. Door middel van één centrale bedienpost kan de scheepvaart nauwkeurig ingepland worden. Er worden camera's opgehangen zodat de brug en directe omgeving goed in beeld worden gebracht. De privacy van opvarenden en omwonenden wordt gegarandeerd. Via intercoms kan een brugwachter vanuit de bediencentrale voetgangers, fietsers en overige (vaar)weggebruikers bereiken als dit nodig is.

 

Voor de centrale netwerkstructuur wordt vaak gekozen voor een glasvezelverbinding, dat hoge betrouwbaarheid en beschikbaarheid garandeert. Door de inzet van industriële backbone-routers en industriële DIN-rail switches, kunnen alle diensten probleemloos met elkaar samenwerken. Bij uitval van bekabeling of in de apparatuur, wordt storing te allen tijde voorkomen door de installatie redundant uit te voeren. Hierdoor is het systeem in de eerste instantie zelf in staat de besturing over te nemen. Zeer belangrijk is dat het datasysteem zo resistent mogelijk wordt gemaakt tegen virussen en hackers. Dergelijke risico’s vragen om continue controle door een specialistisch team, aangevoerd door internationale standaarden voor het beveiligen van besturingssystemen.