DATANETWERKEN VOOR WATERTOEPASSINGEN

Nederland en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Naast geavanceerde oplossingen voor het managen van water is Nederland ook zeer vooruitstrevend als het aankomt op drinkwaterproductie en afvalwaterzuivering. Om dit mogelijk te maken, wordt gebruik gemaakt van geavanceerde procesbesturing. Het grootste deel van deze besturing vindt plaats via datanetwerken.

Uitdagingen in deze markten worden vooral gecreëerd door de wens van de beheerder om de continue productie en verwerking te borgen met een constante kwaliteit. Dit wordt gerealiseerd door data van verschillende diensten zoals PLC-besturing via een IP-netwerk. Dit netwerk is doorgaans opgebouwd op basis van een redundante netwerktopologie die kan bestaan uit één of meerdere glasvezelverbindingen.

Hirschmann Network Solutions zorgt voor kwalitatieve, duurzame netwerkoplossing met een hoge beschikbaarheid en betrouwbaarheid welke geoptimaliseerd is voor de specifieke toepassingen binnen de processen voor waterverwerking. Van redundante optische IP-netwerken tot draadloze koppelingen voor bezinkbassins.

 

BEHEER OP AFSTAND

Steeds meer installaties voor waterverwerking worden op afstand beheerd vanaf één of meerdere hoofdlocaties. Hierbij is naast een netwerk voor besturing, ook een netwerk benodigd voor het transporteren van camerabeelden en het besturen van de toegang tot de installatie.

Hirschmann Network Solutions kan als partner met u meedenken in een betrouwbare oplossing voor de datanetwerken die beheer op afstand mogelijk maken. Informeer gerust naar onderstaande referenties van Hirschmann Network Solutions.